Close

rederiadmin

Rederikonferansen støttet Ukraina også i 2023

Arrangørkomiteen valgte også i år å støtte Røde Kors sitt arbeid i Ukraina, denne gang med 15.000 kr. Dette var det samme beløp som var satt av til innledergaver, og slik sett har alle innlederne fått bidra til hjelpearbeidet i Ukraina gjennom sitt innlegg på konferansen vår.

Rederikonferansen støttet Ukraina

Arrangørkomiteen valgte i år å støtte Røde Kors sitt arbeid i Ukraina med 10000kr. Dette var samme beløp som var satt av til innledergaver, og slik sett har alle innlederne fått bidra til hjelpearbeidet i Ukraina gjennom sitt innlegg på konferansen vår.

Oppfølgingen av årets rederikonferanse er i gang

Rederikonferansen har en målsetting om at vi ikke bare skal være en årlig konferanse, men at vi skal forfølge interessante temaer videre, sammen med næringen. Ut ifra tilbakemeldingene fra deltakerne så var årets konferanse en suksess, og vi har fått en del innspill og oppfølgende spørsmål om en del av innleggene. Vi har derfor startet Continue Reading

Innspill til neste års konferanse

Rederikonferansen arrangeres basert på dugnadsinnsats fra oss som sitter i styret og arrangørkomiteen, samt våre flinke innledere og hjelpere. Under årets konferanse fikk vi også deltakerne til å delta i dugnaden. Som bildet viser er deltakerne her i full gang med hjelpe innlederne med en respons på en cyber security hendelse. 🙂 Dugnadsarbeidet gjør vi Continue Reading