Planlegging er i gang!

Også neste år kommer vi til å arrangere Rederikonferansen. Tid og sted kommer!

Vi håper å se deg og dine kollegaer til faglig og sosial sammenkomst.