Innleder – Arnfinn Oksavik

VR Teknologi for lokal opplæring

Vitenskapelig assistant, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk