Innleder – Arve Dimmen

Teknologiske muligheter med fokus på fremtidsrettet drift

Arve Dimmen er direktør for Navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket. Han er utdannet sivilingeniør innen radio/navigasjon med bred erfaring innen teknologiutvikling og ledelse fra FFI, Forsvaret og Kystverket, der han begynte med sjøsikkerhetsarbeid i 2006.

Hans ansvarsområde i Kystverket omfatter maritim overvåkning og trafikkregulering, sjøtrafikksentraltjeneste, losmyndighet, havnesikring og BarentsWatch. Kystverket har satset på tidlig å ta i bruk ny teknologi i operative systemer, og har blant annet en egen konstellasjon av satellitter for havovervåkning. Gjennom systemer som SafeSeaNet og BarentsWatch legges det vekt på å effektivisere hverdagen for brukere og tilgjengeliggjøre maritime data for en rekke anvendelser.