Innleder – Bjørn Inge Furuli

Bjørn Inge Furuli er med både som arrangør og som ansvarlig for foredrag om sikkerhetsstyring.

Han er i dag Operasjonssjef i Nye Giske Havfiske, og leies i deler av stillingen ut til ISM systemleverandøren CCOM AS, og til andre prosjekter som inkluderer Internrevisjoner, undervisning, utarbeidelse av maritime kurs og lignende.

Bjørn Inge har arbeidet i den maritime klyngen siden 2005, og har erfaring både som Mannskapssjef, KHMS Sjef og Operasjonsjef innen Offshore Shipping og Trålrederier.

I perioden fra 2010 til 2012 representerte han Norges Rederiforbund som rederirepresentant i revisjonen av NWEA (nå GOMO) og i arbeidsguppen for innspill til implementeringen av STCW 2010.

Bjørn Inge leder i dag Sikkerhetsforum for fiskebåter med ISM-krav, et forum for samarbeid og diskusjon om forskjellige utfordringer og muligheter som finnes innen sikkerhetsstyring, bemanning, implementering av nytt regelverk og operasjonelle rutiner. Forumet drives etter regelen at vi skal være åpne med hverandre, og dele relevant informasjon, tips og råd innad i forumet.