Innleder – Einar Bjørshol

Infrastruktur for fremtidens energibærere

Einar Bjørshol, Seniorrådgiver Kystverket

Bjørshol jobber med problemstillinger knyttet til klimaendringer og miljøtemaer, som luftforurensning og støy fra skipsfart og havner. Blant disse problemene er infrastruktur for lav- og nullutslippsdrivstoff, som batterier, hydrogen, biodrivstoff og LNG; AIS-basert utslippsstatistikk; klima- og miljøeffekter ved å overføre gods fra vei til sjø.

Han koordinerer også en del forsknings- og innovasjonsarbeid i Kystverket, og deltar i forskningsprosjekter knyttet til klima og miljø.