Innleder – Eldar Zahl

Generasjonsskifte i rederi

Partner og statsautorisert revisor. Ansvarlig revisor for  ca. 270 selskaper (familieeide), lang erfaring og stor portefølje innenfor fiskeri og shipping samt ordreproduserende virksomheter. I tillegg arbeidet mye med omorganiseringer, fusjon og fisjoner, transaksjoner etc.