Innleder – Elisabeth Braw

Ny verden – nye kompetansebehov, kl. 13.45: Can Courts Clear The Fog of War? Maritime Security in the New Era»

Elisabeth Braw er seniorstipendiat ved American Enterprise Institute (AEI), hvor hun fokuserer på forsvar mot nye nasjonale sikkerhetsutfordringer, som hybrid- og gråsonetrusler. Samtidig er hun spaltist i Foreign Policy, hvor hun skriver om nasjonal sikkerhet og den globaliserte økonomien, og medlem av National Preparedness Commission (UK). Før hun begynte i AEI, var Braw seniorforsker ved Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI) i London, hvor hun grunnla det moderne avskrekkingsprosjektet.

Braw startet sin karriere som journalist og jobbet for svenske aviser og har rapportert om Europa for blant annet Newsweek. Hun er ofte publisert i et bredt spekter av publikasjoner, inkludert The Economist, Foreign Affairs, The Times og The Wall Street Journal. Hun er også forfatteren av «God’s Spies: The Stasi’s Cold War Spionage Campaign Inside the Church» (2019), samt “The Defender’s Dilemma: Identifying and Deterring Gray-Zone Aggression” (2022).

Braw er en hyppig foredragsholder på europeiske og NATO-konferanser, Ms. Braw dukker ofte opp på BBC Radio 4 og andre internasjonale medier.