Innleder – Erlend Erstad

Beredskapsøvelse – Cyber Security

Erlend Erstad er doktorgradsstipendiat ved NTNU i Ålesund. Erlend har fagbrev so matros i bunn og har seilt som styrmann, hovedsakelig offshore om bord supplyfartøy og subsea/konstruksjonfartøy på norsk og britisk sokkel. Med mastergrad i ledelse av avanserte maritime operasjoner, jobber nå Erlend med et doktorgradsprosjekt angående Maritime Cyber Resiliens, hvor fokuset er hvordan sjøfolk, rederier og andre maritime interessenter best mulig kan håndtere og overkomme en cyber-krise, spesielt med tanke på navigasjonssystemer. Før doktorgradsprosjektet jobbet Erlend med risikoanalyse for skipssystemer, spesielt rettet mot systemer for dynamisk posisjonering. Erlend har også erfaring fra kysten, blant annet vikarturer for brønnbåtrederi, båtfører i turistnæringen og frivillig aktiv i Redningsselskapet.