Innleder – Finn Tore Holmeset

Infrastruktur for fremtidens energibærere

Finn Tore Holmeset er ansatt med institutt for havromsoperasjon og byggteknikk ved NTNU. Han er utdannet maskinist og har lang erfaring som maskinsjef, samt fra Rolls Royce. Han har nå startet på et doktorgradsprosjekt som ser nærmere på utviklingstrender innen digitale og lavutslippsløsninger i maritime organisasjoner, med spesielt fokus på operatørenes rolle.