Innleder – Gjermund Mathisen

Norsk rederinæring sett fra Brussel

Gjermund Mathisen, Cand.jur. og Ph.D. i rettsvitenskap og ESAs konkurransedirektør.

Mathisen har fra 2014 vær leder for ESAs konkurranse – og statsstøtteavdeling. Han har tidligere vært utreder ved EFTA-domstolen, juidisk ekspert for FATF og juridisk saksbehandler i EU-kommisjonen samt rådgiver i Lovavdelingen. Han har omfattende erfaring på det internajonale regelverket for konkurranse og statsstøtte, samt rederibeskatning (tonnasjeskatt og nettolønnsordningen). Bredt nettverk i norsk forvaltning, i norsk næringsliv og organisasjonsliv, i EU- og EFTA-institusjonene, hos myndigheter i flere EU/EFTA-land og i akademia.