Innleder – Henrik Dalelid Vedde

Rekruttering til rederiene og maritim bransje

Henrik Dalelid Vedde, Konst. daglig leder i Maritimt Forum Nordvest

Vedde er ansatt som seniorrådgiver i Maritimt Forum Nordvest. Han var tidligere daglig leder i Haram Næring og Innovasjonsforum (HNI). Vedde har over flere år samarbeidet med Maritimt Forum Nordvest på flere områder som samarbeid skole-næringsliv, samferdsel og politiske påvirkning både regionalt og nasjonalt.

Vedde jobber med samferdsel, rekruttering, havbruk og maritim utdanning samt politisk arbeid.

Vedde har flere tanker om hvordan vi kan styrke rekruttering opp mot de maritime næringene og gjøre noe med kompetanseflukten av unge fra fylket.