Innleder – Henrik Grung

Sesjon 6 kl 17.00: Finansiering innenfor fiskeri og havbruk

Henrik Grung er advokat og partner i Kvale. Han arbeider hovedsakelig med eierstyring, selskapsledelse, bedriftstrategi og industriell utvikling. Hovedvekt på virksomheter som i ulike faser er knyttet til oppkjøp, fusjoner, fisjoner, og allianser.

Grung har bred erfaring fra internasjonale, nasjonale og regionale forretningsforhold innen et bredt spekter av bransjer, primært maritim og marin næring, næringseiendom, handel og industri, men også innen offshore, oljeservice, shipping og verkstedindustri. Har over en årrekke bygget spisskompetanse innen selskapsrett, kommersielle forhandlinger og kontrakter.

Er en sterk kommunikator og har omfattende bransjekunnskap særlig inn mot industrielle eiere, styrer og managementet for disse.