Innleder – Jan Emblemsvåg

Fremtidens fremdrift

Jan Emblemsvåg, med en Ph.D fra Georgia Institute of Technology, er ansatt som professor ved institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU Ålesund.

Emblemsvåg er programansvarlig for studieprogrammet Shipping Management. På forskningssiden jobber han med alternative drivstoff, og ser særlig på kjernekraft som et mulig alternativ.  Før Emblemsvåg startet i professorstillingen ved NTNU har han innehatt en rekke lederverv i ulike deler av maritim næring og har med seg en bred kjennskap til næringen. Han har forfattet flere bøker, deriblant om livsløpsberegning og om bærekraftig utvikling