Innleder – Knut Ivar Steinhovden

Parallellsesjon nr. 5 kl. 17

Knut Ivar Steinhovden er tilknyttet Kvales faggruppe Fiskeri og havbruk. Steinhovden arbeider også med eiendomsrettslige problemstillinger, særlig innenfor entrepriserett og plan- og bygningsrett.

Han har bred erfaring med rådgivning innen rettslige og strategiske aspekter knyttet til både hvitfisk/pelagisk sektor, havbruk, landindustrien og brønnbåtnæringen. Steinhovden har bistått en rekke klienter med spørsmål knyttet til rammebetingelser og kommersielle forhold innenfor sjømatsektoren, med særlig fokus på offentlig myndighetskontakt.

Steinhovden har prosedert flere saker innenfor fiskerirettslige temaer for domstolene, og har bistått klienter i større transaksjoner innenfor både oppdretts- og brønnbåtnæringen.

Utvalgte prosjekter:

  • Steinhovden hadde en sentral rolle i teamet som bistod K Strømmen Holding AS i forbindelse med salget av 100 % av aksjene i K Strømmen Lakseoppdrett AS til Mowi ASA i 2019.
  • Steinhovden har bistått Ålesund kommune i forbindelse med etablering av utbyggingsmodell og utbyggingsselskap for utvikling av Ålesunds sentrale sørside.