Innleder – Kristian Lindhartsen

Krigsrisiko noen forsikringsrettslige refleksjoner

Kristian Lindhartsen, partner i Kvale

Lindhartsen har bred sjørettslig erfaring, med hovedvekt på sjøforsikringstvister, herunder både dekningsdisputter og direktekrav.

Han arbeider også med operativ rådgivning til redere og befraktere, herunder rådgivning i tilknytning til certepartier og andre fraktavtaler, kommersielle avtaler, havari og andre sjøulykker.

Lindhartsen har bred prosesserfaring, både fra saker for de ordinære domstoler og voldgift, herunder også arrester og annen verdisikring, samt internasjonale vernetingsspørsmål.

Han arbeider også med shippingrelaterte transaksjoner, da med hovedvekt på sale/leaseback transaksjoner av skip.