Innleder – Lilly Kathrin Relling

Sjøsikkerhet og rettssikkerhet

Lilly Kathrin Relling er partner I Kvale

Hun er tilknyttet avdeling for olje, gass og shipping. Hun bistår norske og utenlandske klienter på ulike forretningsjuridiske områder og har betydelig erfaring med rådgiving til aktører innenfor shipping- og offshoreindustrien.

Hun har bred erfaring med rådgivning i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av kontrakter, herunder certepartier, fabrikasjonskontrakter og andre kommersielle avtaler. Relling har også prosesserfaring både for de ordinære domstoler og voldgift, herunder bred erfaring med arrester og annen verdisikring av krav.

Lilly er norsk representant i det internasjonale advokatnettverket AIJA (International Association of Young Lawyers).