Innleder – Marie Haugli Larsen

Beredskapsøvelse – Cyber Security

Marie Haugli Larsen er doktorgradsstipendiat og prosjektleder ved NTNU i Ålesund. Hun er utdannet dekksoffiser med en master i ledelse av avanserte maritime operasjoner, og har erfaring fra offshoreindustrien. I dag arbeider hun med doktorgraden sin som omhandler hvordan sjøfolk oppfatter cyberrisiko, for utarbeiding av målrettet opplæring, policyer og risikokommunikasjon. I tillegg er hun prosjektleder for SFI-Move Prosjekt 8 (Remote operations/Dispersed teams), der hun leder arbeid knyttet til utvikling av et maritimt kontrollsenter ved bruk av digital tvilling og sensor-data.