Innleder – Marte Fanneløb Giskeødegård

Tema 1: Beredskapsøvelse – Cyber Security
Tema 2: Fremtidens rederikontor – digitalisering og sjømannskap

På NTNU Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, er det utdanning og forskning innenfor blant annet shipping, nautikk, maritim teknologi og skipsdesign. Skjæringspunktet mellom disse ulike emnene gjør det særlig klart at teknologiutvikling og endrede krav til for eksempel bærekraft har stor påvirkning på den operative siden. Hvordan ser fremtidens rederikontor ut? Og hvilke kompetanser kreves av fremtidens arbeidere i næringen?

Marte Giskeødegård, Faggruppeleder for Shipping og Nautikk, fortsetter i dette innlegget diskusjonen fra forrige konferanse, hvor vi presenterte noen av prosjektene og spørsmålene miljøet ved IHB jobber med for å stimulere til debatt om hvilke krav og behov fremtidens rederikontor vil ha.

Denne gang med spesielt rettet mot hvordan digitalisering påvirker dagens arbeidspraksis. Vi stiller spørsmålet om digitalisering utfordrer forståelsen av sjømannskap