Innleder – Marte Giskeødegård

Teknologiske muligheter med fokus på fremtidsrettet drift

På NTNU Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, er det utdanning og forskning innenfor blant annet shipping, nautikk, maritim teknologi og skipsdesign. Skjæringspunktet mellom disse ulike emnene gjør det særlig klart at teknologiutvikling og endrede krav til for eksempel bærekraft har stor påvirkning på den operative siden. Hvordan ser fremtidens rederikontor ut? Og hvilke kompetanser kreves av fremtidens arbeidere i næringen?

Marte Giskeødegård, Faggruppeleder for Shipping og Nautikk, presenterer i dette foredraget noen av de initiativene og spørsmålene miljøet ved IHB jobber med for å stimulere til debatt om hvilke krav og behov fremtidens rederikontor vil ha.