Innleder – Monica Gjerde Sperre

Tema 1: Ledelsestrening – kompetansebygging i psykologi og jus
Tema 2: Sjøarbeiders helse – utfordringer med helseattest

Monica Gjerde Sperre, partner Kvale Advokatfirma DA

Partner og advokat Monica Gjerde Sperre er spesialisert innenfor både arbeidsrett og skipsarbeidsrett. Hun bistår arbeidsgivere og rederier innenfor de fleste segment, herunder både fiskeri, offshore, brønnbåt, transport, passasjerdrift og servicefartøy. Med 25 års erfaring med fagfeltet er Monica en av landets ledende eksperter på skipsarbeidsrett. Hun er også tilknyttet vår faggruppe fiskeri og havbruk, og har god kjennskap og erfaring med fiskerirettslige tema og bransjen for øvrig.

Monica har lang og bred erfaring med å gi råd i krevende omstillings- og endringsprosesser som berører både ansatte på land og mannskap på sjøen. Hun har omfattende erfaring med saker om blant annet omorganiseringer og nedbemanninger, ansettelser, sykefraværssaker, midlertidig ansettelse/ innleie, personalkonflikter, oppsigelse/avskjed/suspensjon, forhandlinger, virksomhetsoverdragelser, varslingsaker, permittering, sluttavtaler, arbeidstid (herunder hviletid og fritidsregnskap), samt personvern mv.

Monica har omfattende erfaring med tariff– og forbundsspørsmål, og betydelig erfaring fra tvistesaker for samtlige domstoler.

Monica anses for å være en meget verdifull støttespiller for arbeidsgivere, med ekspertkompetanse på å lose virksomheter gjennom utfordrende saker slik at det blir minst mulig støy internt og eksternt, samtidig som at virksomheten får gjennomført de endringene eller beslutningene som er ønskelig og nødvendig.

Monica har særlig kjennskap til virksomhetene langs kysten og hun vet at kryssende hensyn gjør seg gjeldende i forbindelse med virksomheters arbeidsrettslige problemstillinger, i tillegg til sesongbaserte svingninger. Monica er opptatt av å finne praktiske løsninger på klienters problemstillinger.

Monica holder en rekke kurs og seminarer hvert år om arbeidsrettslige og skipsarbeidsrettslige emner for Advokatenes HR, NTNU og Maritime forum og klynger.