Innleder – Odd Sveinung Hareide

VR Teknologi for lokal opplæring

Odd Sveinung Hareide er seniorrådgiver i Kystverket og arbeider med utnyttelse av teknologi i det maritime domenet. Bakgrunn som navigatør (16 år) med videreutdanning innen posisjoneringssystem og integrerte navigasjonssystemer. I sitt daglige virke arbeider han med utnyttelse av teknologi og digitalisering på et praktisk nivå for å fremme sjøsikkerhet, og har siden 2020 sett på utnyttelse av virtuell virkelighet (VR) som et verktøy for økt sjøsikkerhet og samhandling