Innleder – Ole Andreas Holm

Rekruttering av fremtidens sjøfolk

Ole Andreas Holm, daglig leder hos Marint Kompetansesenter
Holm var tidligere Vice President Service & Aftermarket i Optimar.
Han har erfaring som Bestmann fra ringnotflåten, Operasjonssjef fra Volstad Shipping, samt styrmann og kaptein på diverse fartøy.
Ole Andreas er utdannet sjøkaptein og har videre tatt en master i organisasjon og ledelse ved NTNU i Trondheim.
Marint Kompetansesenter eies av 130 bedrifter og rederier innen marin næring (fiskeri, sjømatforedling, brønnbåt, oppdrett, biomarine bedrifter, fiskeredskap, med mer).
Kompetansesenteret er organisert i avdeling «Kurs og kompetanse», og avdeling «Opplæringskontoret».
Deres hovedkontor er lokalisert i Ålesund.