Innleder – Runar Debess

Generasjonsskifte i rederi

Runar Debess, Banksjef Marin, Sparebanken Møre

Debess har 27 års erfaring fra den maritime næringen innen økonomi / finans både med stillinger innen bank og i næring. Har en Executive MBA i Økonomisk styring og ledelse fra NHH.