Innleder – Sara Storøy

Parallellsesjon nr. 2 kl. 18

Sara Storøy er fast advokat i Kvales avdeling for arbeidsrett og tvisteløsning. Sara er spesialisert innenfor både arbeidsrett og skipsarbeidsrett, og bistår derfor arbeidsgivere både til sjøs og til lands.
Sara har bistått rederier innenfor de fleste segment, herunder både brønnbåt-, offshore-, servicefartøy, og hav- og kystfiskerederier. Hun har også bistått passasjerbåtrederier innen både linjefart- og turistchartersegmentet.

Hun har erfaring innen både kollektiv og individuell arbeidsrett og pensjonsrettslige spørsmål. Bistanden omfatter rådgivning, drøftelser, forhandlinger og tvisteløsning med opphør av arbeidsforhold og omstillings-, endrings-, og nedbemanningsprosesser, samt rådgivning i forbindelse med virksomhetsoverdragelser – både på kjøper- og selgersiden. Videre omfatter bistanden tarifftolkning, utforming og kvalitetssikring av arbeidsavtaler, arbeidsinstrukser, arbeidstidsordninger, arbeidsreglement, prosessbeskrivelser og oppsigelseSara holder flere kurs og foredrag hvert år innen ulike arbeidsrettslige emner