Innleder – Thomas Angell Bergh

ISM kodens inntog og innflytelse på næringen

Thomas Angell Bergh

Underdirektør for inspeksjon, revisjon og beredskap i Sjøfartsdirektoratet.

Thomas Angell Bergh har jobbet som underdirektør i Sjøfartsdirektoratet i avdeling for operativt tilsyn (OTI) fra 2018. Avdeling for operativt tilsyn har ansvar for tilsynsaktivitetene i direktoratet. Direktoratet sine region og tilsynskontor er også en del av avdelingen sammen med underavdeling for inspeksjon, revisjon og beredskap (IRB). IRB har bl.a. ansvar for utvikling og vedlikehold av tilsynsmetodikk og fagkoordinatorene for bl.a ISM, sikkerhetsstyring, ISPS, uanmeldt tilsyn samt havnestatskontroll mm. i Norge.

Thomas Angell Bergh er utdannet elektro automasjonsingeniør og sjøkaptein fra Høyskolen i Haugesund og har seilt som overstyrmann på bøyelastere for Ugland og Knutsen OAS. Fra 1998 jobbet han som HMS& QA sjef i Østensjø Rederi AS, senere som operasjonssjef i samme rederi. I denne perioden hadde han bl.a ansvar for implementering av ISM koden, ISPS koden, ISO 9001, ISO14001 og OSHA 18001. Fra 2014 jobbet han som COO i North Sea Containerline med ansvar for drift og operasjon av skipene samt logistikken rundt containertransporten.  NCL er det største containerrederiet som opererer på Vestlandet og Nord-Norge. De frakter årlig ca 150000 TEU mellom Norge og kontinentet.