Innleder – Tonje Foss

Grønn omstilling v/Frøy

Administrerende direktør i Frøygruppen AS fra 2022. Tidligere erfaring som strategidirektør i Enova 2020 – 2021 samt regiondirektør i Atea Region Nord. Har 19 års erfaring fra oljeindustrien i ulike posisjoner og selskaper, blant annet AkerBP ASA, Schlumberger og Kværner Rosenberg.