Innleder – Tor Øyvind Ask

Rederiers erfaring med alternative fremdriftssystem

Ask er Fleet Director i Solvang ASA. Ask vil fortelle om Solvangs erfaringer med forsøk på Co2 fangst.