Innleder – Torunn Lied

Rekruttering av fremtidens sjøfolk

Torunn Lied, daglig leder Maritim Opplæring – Region Nordvest

Maritim Opplæring er et samarbeid mellom de 4 maritime opplæringskontorene. Kontorene ble etablert i 1996. De er lokalisert i Haugesund, Tromsø, Tønsberg og Ålesund. Maritim Opplæring er et bindeledd mellom rederiene og de maritime skolene for å sikre rekruttering av lærlinger og kadetter til den maritime næringen.

Maritim Opplæring tar inn lærlinger i alle fag hvor det er mulig å gi fagutdanning om bord på skip: matros, skipsmotormekaniker og maritim   elektriker. De tar også inn lærlinger i kokk- og servitørfagene, konditor og resepsjonist. Maritim Opplæring er en godkjent opplæringsinstitusjon for maritime konvensjonsfag.

Maritim Opplæring er oppdatert innen internasjonale krav, og jobber aktivt med kursing av instruktører og assessorer. De tilbyr i tillegg en rekke andre aktuelle kurs for næringen.

Sammen med deres medlemsrederier sørger de for å sikre norske sjøfolk for fremtiden!