Innleder – Trond Solvang

Sjøsikkerhet og Rettssikkerhet

Trond Solvang er professor ved Nordisk Institutt for sjørett. Han er fagansvarlig for sjørett UIO og underviser i Sjørett og erstatningsrett. Han er programansvarlig for Master i Maritime Law og har en rekke publikasjoner på sjørettens område.