Innleder – Vilmar Æsøy

Infrastruktur for fremtidens energibærere

Workshopen viderefører fjorårets arbeid på infrastruktur og muligheter knyttet til mer bærekraftige løsninger for fremdriftssystem. Fra NTNU deltar

For å diskutere dette kommer faggruppeleder for maritime teknologi ved IHB, Vilmar Æsøy. Vilmar har jobbet flere år i industrien før han kom tilbake til akademia hvor han nå jobber som professor innen «grønne skipssystem».