Close

Innspill til neste års konferanse

Innspill til neste års konferanse

Rederikonferansen arrangeres basert på dugnadsinnsats fra oss som sitter i styret og arrangørkomiteen, samt våre flinke innledere og hjelpere. Under årets konferanse fikk vi også deltakerne til å delta i dugnaden. Som bildet viser er deltakerne her i full gang med hjelpe innlederne med en respons på en cyber security hendelse. 🙂
Dugnadsarbeidet gjør vi for å sørge for at vi kan holde prisen nede på et nivå som gjør det lettere for rederiene å sende flere representanter på konferansen vår.

Vi har et håp om at flere skal sende noen av sine sjøfolk på neste års konferanse, slik at vi favner bredest mulig innen rederiene, og kanskje kan det kombineres med rederiets interne samlinger dagen før eller etter? Uavhengig av dette vil vi gjerne be publikum om innspill til hva dere ønsker å høre på neste års konferanse. Er det et bestemt tema eller en bestemt innleder dere mener vi burde booke, så tar vi svært gjerne imot tips på kontakt@rederikonferansen.com

Målsettingen vår er at dette skal være en konferanse «av rederiene – for rederiene», så ønskede innlegg må være fagrelatert til rederidrift.