Close

Rederikonferansen støttet Ukraina

Rederikonferansen støttet Ukraina

Arrangørkomiteen valgte i år å støtte Røde Kors sitt arbeid i Ukraina med 10000kr. Dette var samme beløp som var satt av til innledergaver, og slik sett har alle innlederne fått bidra til hjelpearbeidet i Ukraina gjennom sitt innlegg på konferansen vår.