Rederikonferansen skal utfordre og inspirere til en helhetlig, fremtidsrettet og effektiv rederidrift.

Rederikonferansen skal være en nasjonal konferanse med fokus på drift og kompetansebygging.

En viktig del av konferansen er den gode samtalen og det å knytte tettere bånd mellom de forskjellige rederiene og institusjonene.

Rederikonferansen ønsker å samle rederiene for å innby til samarbeid – under konferansen, men også etter at konferansen er avholdt.

Målet er at denne konferansen blir et årlig arrangement, som kan være med å styrke samhandlingen og konkurransekraften i næringen. Tilbakemeldingene vi fikk etter første konferanse, tyder på at det er behov for, og ønske om, mer samhandling i næringen