Rederikonferansen skal utfordre og inspirere til en helhetlig, fremtidsrettet og effektiv rederidrift.

Rederikonferansen skal være en nasjonal konferanse med fokus på drift og kompetansebygging.

En viktig del av konferansen er den gode samtalen og det å knytte tettere bånd mellom de forskjellige rederiene og institusjonene.

Rederikonferansen ønsker å samle rederiene for å innby til samarbeid – under konferansen, men også etter at konferansen er avholdt. Vi tenker at dette er en fin anledning til å bli kjent med andre i næringen som jobber med det samme, eller som kan bidra til å forenkle hverdagen på andre måter.
Vi håper at programmet skal være interessant for både sjøfolk og administrasjon, og håper rederiene kan benytte anledningen til å invitere sjøfolk til å gå på samme konferanse som de landansatte.