Rederikonferansen
Av rederiene – for rederiene

NÅ NÆRMER DET SEG!

I år har vi vært så heldige å få med oss 330 Skvadronen til å fortelle om noen av sine opplevelser rundt berging i hardt vær på bl.a Hustadvika.

Vi har også fått med oss Sjømannskirken for å snakke om hvordan vi skal ivareta våre ansatte. Det blir færre sjøfolk på skipene, og det er viktigere enn noen gang at vi ser hverandre. Hvem er vel flinkere til dette enn Sjømannskirken?

HVOR OG NÅR?

Neste konferanse blir arrangert 1.juni 2023.

Også i år kommer vi til å dele arrangementet mellom Scandic Parken (Fellessesjoner) og PIR (Parallellsesjoner).

Vi håper å se deg, og at du kan sette av hele dagen til faglig og sosial sammenkomst sammen med kollegaer og samarbeidspartnere i eget og andre rederi.

INNLEDERE

Våre innledere skal utfordre og inspirere til en helhetlig og fremtidsrettet rederidrift. Vi forsøker å finne innledere med mye på hjertet, og faglig interessante betraktninger for oss alle.

I år har vi mye fokus på rekrutteringsutfordringer, og hvordan vi best mulig kan ivareta våre ansatte – enten det gjelder krisehåndtering, karrierebygging eller utvikling rundt hendelser på kysten.

Rederikonferansen skal utfordre og inspirere til en helhetlig og fremtidsrettet effektiv rederidrift.

Rederikonferansen skal være en konferanse med fokus på drift og kompetansebygging.

En viktig del av konferansen er den gode samtalen og det å knytte tettere bånd mellom de forskjellige rederiene og institusjonene.

Rederikonferansen ønsker å samle rederiene for å innby til samarbeid – under konferansen, men også etter at konferansen er avholdt. Vi ser konferansen som en fin anledning til å samle sjøfolk og landorganisasjonen.

Rederikonferansen støttet Ukraina

Arrangørkomiteen valgte i år å støtte Røde Kors sitt arbeid i Ukraina med 10000kr. Dette var samme beløp som var satt av til innledergaver, og slik sett har alle innlederne Les videre

Oppfølgingen av årets rederikonferanse er i gang

Rederikonferansen har en målsetting om at vi ikke bare skal være en årlig konferanse, men at vi skal forfølge interessante temaer videre, sammen med næringen. Ut ifra tilbakemeldingene fra deltakerne Les videre

Innspill til neste års konferanse

Rederikonferansen arrangeres basert på dugnadsinnsats fra oss som sitter i styret og arrangørkomiteen, samt våre flinke innledere og hjelpere. Under årets konferanse fikk vi også deltakerne til å delta i Les videre