Rederikonferansen
Av rederiene – for rederiene

Gave til Ukraina

Rederikonferansen valgte i år å la være å gi innledergaver, og deler heller ut hele potten på 10.000kr til Ukraina.

HVOR OG NÅR?

Neste konferanse blir arrangert 1.juni 2023. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg.

INNLEDERE

Våre innledere på Rederikonferansen skal utfordre og inspirere til en helhetlig og fremtidsrettet rederidrift

Rederikonferansen skal utfordre og inspirere til en helhetlig og fremtidsrettet effektiv rederidrift.

Rederikonferansen skal være en konferanse med fokus på drift og kompetansebygging.

En viktig del av konferansen er den gode samtalen og det å knytte tettere bånd mellom de forskjellige rederiene og institusjonene.

Rederikonferansen ønsker å samle rederiene for å innby til samarbeid – under konferansen, men også etter at konferansen er avholdt.

Målet er at denne konferansen blir et årlig arrangement, som kan være med å styrke samhandlingen og konkurransekraften i næringen.

Rederikonferansen støttet Ukraina

Arrangørkomiteen valgte i år å støtte Røde Kors sitt arbeid i Ukraina med 10000kr. Dette var samme beløp som var satt av til innledergaver, og slik sett har alle innlederne Les videre

Oppfølgingen av årets rederikonferanse er i gang

Rederikonferansen har en målsetting om at vi ikke bare skal være en årlig konferanse, men at vi skal forfølge interessante temaer videre, sammen med næringen. Ut ifra tilbakemeldingene fra deltakerne Les videre

Innspill til neste års konferanse

Rederikonferansen arrangeres basert på dugnadsinnsats fra oss som sitter i styret og arrangørkomiteen, samt våre flinke innledere og hjelpere. Under årets konferanse fikk vi også deltakerne til å delta i Les videre