Rederikonferansen
Av rederiene – for rederiene

PROGRAM

Programmet inneholder mange interessante innlegg for den som arbeider i eller med rederiene.

HVOR OG NÅR?

Rederikonferansen arrangeres 19.05.2022 på PIR, samt på Scandic Parken Hotell.

INNLEDERE

Våre innledere skal utfordre og inspirere til en helhetlig og fremtidsrettet rederidrift

Rederikonferansen skal utfordre og inspirere til en helhetlig og fremtidsrettet effektiv rederidrift.

Rederikonferansen skal være en konferanse med fokus på drift og kompetansebygging.

En viktig del av konferansen er den gode samtalen og det å knytte tettere bånd mellom de forskjellige rederiene og institusjonene.

Rederikonferansen ønsker å samle rederiene for å innby til samarbeid – under konferansen, men også etter at konferansen er avholdt.

Målet er at denne konferansen blir et årlig arrangement, som kan være med å styrke samhandlingen og konkurransekraften i næringen.