Rederikonferansen støttet Ukraina også i 2023

Arrangørkomiteen valgte også i år å støtte Røde Kors sitt arbeid i Ukraina, denne gang med 15.000 kr. Dette var det samme beløp som var Les videre

Rederikonferansen støttet Ukraina

Arrangørkomiteen valgte i år å støtte Røde Kors sitt arbeid i Ukraina med 10000kr. Dette var samme beløp som var satt av til innledergaver, og Les videre

Oppfølgingen av årets rederikonferanse er i gang

Rederikonferansen har en målsetting om at vi ikke bare skal være en årlig konferanse, men at vi skal forfølge interessante temaer videre, sammen med næringen. Les videre

Innspill til neste års konferanse

Rederikonferansen arrangeres basert på dugnadsinnsats fra oss som sitter i styret og arrangørkomiteen, samt våre flinke innledere og hjelpere. Under årets konferanse fikk vi også Les videre