Tid
Tema
Ansvarlig
08.30
Registrering
09.30
Velkommen
Programkomiteen

Status – Realitetssjekk

Tid
Tema
Ansvarlig
09.40
Av og for rederiene
Robin Halsebakk, Sølvtrans. m.fl
09.50
Rigget for fremtiden?
Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide / Kystdirektør Einar Vik Arset
10.15
Krig i Europa - følger for rederinæringen
PST - navn kommer
10.35
ISM kodens inntog og innflytelse på næringen
Thomas Angell Bergh, underdirektør Sjøfartsdirektoratet.
11.00
Pause
11.15
Sjøsikkerhet og rettssikkerhet - Rederikonferansen setter dagsorden
Trond Solvang, Professor Nordisk institutt for sjørett, Monica Sperre og Knut Ivar Steinhovden Kvale Advokatfirma DA, Dag Liseth og Trine Reitan, Statens Havarikommisjon
12.00
Lunsj
Arrangør

Ny verden – nye kompetansebehov

Tid
Tema
Ansvarlig
12.45
Beredskapsøvelse – Cyber Security
Bjørn Inge Furuli, Nye Giske Havfiske / Marte Fanneløb Giskeødegård, NTNU / Erlend Erstad, NTNU / Marie Haugli Larsen, NTNU / Erling Kløvning, Møretrygd
13.30
Hacket - Hva nå?
Endre Leine, Bourbon Offshore Norway AS
13.45
Can Courts Clear The Fog of War? Maritime Security in the New Era.
Elisabeth Braw, seniorstipendiat ved American Enterprise Institute (AEI)
14.05
Fremtidens rederikontor - digitalisering og sjømannskap
Marte Fanneløb Giskeødegård, NTNU
14.25
Pause
15.00
Norsk rederinæring sett fra Brussel
ESA Direktør Gjermund Mathisen
15.20
Fremtidens fremdrift
Jan Emblemsvåg, NTNU
15.40
Youngships syn på fremtiden
Youngship
16.00
Rederiers erfaring med alternative fremdriftssystemer
Fleet Director Tor Øyvind Ask, Solvang ASA
16.20
Grønn omstilling i Frøy
Administrerende direktør Tonje Foss, Frøy ASA

Parallelle sesjoner del 1 – vi går litt mer i dybden

Tid
Tema
Ansvarlig
17.15
Sesjon 1: Workshop Forsikring og Cyber Security
Robin Halsebakk, CEO Sølvtrans / Petter G Meyer, CEO CR Nordic, Anders Hovelsrud, Insurance Director, DNK, Lars Benjamin Vold, CEO NORMA Cyber
17.15
Sesjon 2: Ledelsestrening - kompetansebygging i psykologi og jus
Jon Rune Nygård, Symbio Consult AS / Monica Gjerde Sperre, Kvale Advokatfirma DA
17.15
Sesjon 3: Korrosjon på fiskefartøy
Ole Øystein Knudsen, SINTEF
17.15
Sesjon 4: VR Teknologi for lokal opplæring
Odd Sveinung Hareide, Kystverket / Arnfinn Oksavik, NTNU
17.15
Sesjon 5: Generasjonsskifte i rederi
Henrik Grung, Kvale Advokatfirma DA / Ola Øvrelid, Sparebank1 SMN / Runar Debess, Senior VP Marine Dep.Sparebanken Møre / Eldar Zahl
17.15
Sesjon 6: Utdanning av fremtidens sjøfolk
Ole Andreas Holm, Marint Kompetansesenter AS / Torunn Lied, Opplæringskontoret for Maritime Fag. Arnt Myrheim Holm, NTNU og Andreas Madsen Fagskolen M&R
17.15
Sesjon 7: Krigsrisiko - noen forsikringsrettslige refleksjoner
Kristian Lindhartsen og Lilly Kathrin Relling, Kvale Advokatfirma DA

Parallelle sesjoner del 2 – vi går fortsatt i dybden

Tid
Tema
Ansvarlig
18.15
Sesjon 1: Nye behov for skipsfinansiering, og Eksfins rolle i kredittmarkedet
Solveig Frøland, seksjonsleder maritim/verft, Eksfin / Torstein Heggstad, regiondirektør Sparebanken Vest, avdeling Møre og Romsdal
18.15
Sesjon 2: Sammenhenger mellom psykologisk trygghet og sikkerhetskulturer
Jon Rune Nygård, Symbio Consult AS
18.15
Sesjon 3: Sjøarbeiders helse – utfordringer med helseattest
Bjørn Inge Furuli, Nye Giske Havfiske / Monica Gjerde Sperre, Kvale Advokatfirma DA, Alf Magne Horneland, Spesialrådgiver i Fagnemnda for helsesaker
18.15
Sesjon 4: Infrastruktur for fremtidens energibærere
Einar Bjørshol, Kystverket/ Vilmar Æsøy, NTNU/Dag Nikolai Ryste, Glocal Green / Robert Haugen, Hexagon Purus Maritime / Jan Kleven, Bunker Oil / Tor Øyvind Ask, Solvang
18.15
Sesjon 5: Rekruttering til rederiene og maritim bransje
Henrik Dalelid Vedde, Maritimt Forum / Sara Storøy, Kvale Advokatfirma DA
18.15
Sesjon 6: Workshop - Sjøsikkerhet og rettssikkerhet
Trond Solvang, Nordisk Institutt for Sjørett / Knut Ivar Steinhovden, Kvale Advokatfirma DA

Tid for avkopling og den gode samtalen

Tid
Tema
Ansvarlig
19.15
Musikkinnslag
19.30
Mat og mingling