Tid
Tema
Ansvarlig
Tid
Tema
Ansvarlig
Tid
Tema
Ansvarlig

Parallelle sesjoner del 1

Tid
Tema
Ansvarlig

Parallelle sesjoner del 2

Tid
Tema
Ansvarlig

Tid for avkopling og den gode samtalen

Tid
Tema
Ansvarlig
19.15
Musikkinnslag
19.30
Mat og mingling